Szakmai í­rások
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010
Pellet szabványok

Táblázatunkban az elterjedten alkalmazott DIN szabvány, valamint az egész Európára vonatkozó EN szabványok mutatóit foglaltuk össze.

 

Pellet szabványok
Quality paremeters Unit DINplus ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B
Diameter mm 4<D<10 6(+1)

6(+1) and

8(+1)4

6(+1) and

8(+1)4

Length mm < 5xD 3,15<L<401 3,15<L<401 3,15<L<401
Bulk Density kg/m3 - >600 >600 >600
Net calirific v. MJ/kg >18x >16,5 >16,5 >16
Moisture W-% <10 <10 <10 <10
Fines W-% <1 <12 <12 <12
Mechanical durability W-% >97,7x >97,5 >97,5 >97,5
Ash W-%3 <0,5x <0,7 <1,5 <3
Ash melting behavior DT Celsius - >1200 >1100 >1100

 

 

« Vissza
 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu