Történet
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010

 

Így kezdődött…

 

Szakmai fórumot szervezett a szilárd biomassza piac hazai szereplőinek 2007. márciusában Nagykanizsán a Fenntartható Fejlődésért Egyesület. Osztrák vendégek is érkeztek, előadást tartott Herbert Glinzerer úr a Biotech AG (pelletkazán gyártó) illetve Herbert Hartl úr az SHT GmbH (pelletkandalló gyártó) cég képviseletében. A rendezvényt egy osztrák-magyar Interreg rendezvény támogatásával szervezték meg, szinkrontolmácsolással, a nagykanizsai ZSVSZKI Megújuló Energia Parkját is bemutatva a résztvevőknek. Az érdeklődés hazai részről meglepően erős volt, a tervezett 30-35 fő helyett több mint 50 vendég jelent meg, a hazai biomassza ágazat képviseletében. Az osztrák előadók ágazati összefogást sürgettek, példának az osztrák és német szakmai szerveződéseket ajánlva. A magyar vállalkozások megértették az együttműködés szükségességét, és hogy egy induló ágazatban, a piacfejlesztés szakaszában a fogyasztók informálása, a tudatformálás közös érdek, amit az erőforrásokat összeadva sokkal hatékonyabban lehet ellátni. Így néhány hónapos előkészítő munka után 2008 júniusában összehívták a Magyar Pellet Egyesület alakuló közgyűlését, amelyen 12 alapító tag részvételével el is határozták a szervezet létrejöttét.

 

A klaszter…

 

Voltaképp már az alakuláskor felmerült, hogy miután a szervezet a jelenlegi pellet-gyártók mintegy nyolcvan, a pellettel működő kandallók és kazánok gyártóinak, forgalmazóinak pedig hetven-nyolcvan százalékát tömöríti, alapból rendelkezésre áll egy hatalmas tudásbázis, adva van a közös gondolkodás, de a közös  projektek lehetősége is.

Éppen a közös programok megvalósítása okán döntött úgy a Magyar Pelletszövetség, hogy közös gazdasági szerveződésbe, klaszterbe tömörülve kívánja folytatja a megkezdett munkát, ennek érdekében pályázatot adott be az NFÜ-höz.

A klaszterpályázat eredményét megelőzően már 2008 őszén megkezdte a munkát az egyesület munkaszervezete – a tulajdonképpeni klaszteriroda - két fővel a MPE nagykanizsai irodájában.

A MPE pályázata nyert, a szervezet  képviselője, Bodri Gabriella elnök ünnepélyes keretek között írta alá az első klaszterszerződést 2009. február 19-én Budapesten. Az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében nyert támogatás  révén 23 630 000 forintos pályázati pénzből valósíthatja meg célkitűzéseit a Nyugat-Dunántúli Regionális Pellet Klaszter.

 

A klaszterszervezetben megkezdett munka folytatásaként a 2011-ben kiírt vállalati együttműködést és klasztereket támogató pályázaton indult és nyert támogatást fejlődő klaszterként a Regionális Pellet Klaszter. A közel 150 millió forint összköltségű projekt részeként valósul meg a nyugat-dunántúli pellet alapú Hőszolgáltatási Hálózat is.

 

 

Az ágazat fejlesztési koncepciója…

 

A Magyar Pellet Egyesület a hazai fejlődést alapjának a szabályozott piacfejlesztést tartja. A Nyugat-Európai példák jelzik az ágazat különös érzékenységét a túl vagy alul termelési anomáliákra. Többek között ezek elkerülésére készítette el Ágazatfejlesztési Koncepció Javaslatát, illetve felajánlotta a döntéshozóknak szakmai segítségét, adatbázisát a megújuló energetikát érintő feladatok megvalósításához.

 

Nemzetközi kapcsolatok…

 

A Magyar Pellet Egyesület alapító tagja a 2010. júniusában megalakult Európai Pellet Tanácsnak, Közép-Kelet Európából egyedüliként. E szervezet tagjai az Európai Biomassza Szövetség gesztorságával valósítják meg a Pellcert projektet, mely egy összeurópai gyártási minőségbiztosítási rendszer bevezetését célozza.


 

A tagság…

 

2008 júniusában 12 tag alapította meg az egyesületet. 2009 júliusában már 31 tagot számlál a Magyar Pellet Egyesület.

 

 

 

 

 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu