Céljaink
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010

 

Az MPE és az általa életre hívott Regionális Pellet Klaszter elsődlegesen az ismeretterjesztést tűzte ki céljául, hogy itthon is ismertté váljon ez a Nyugat-Európában rendkívül népszerű olcsó, környezetbarát, s nem utolsó sorban kényelmes energiaforrás.

 

Ugyancsak kiemelt feladatként kezeli a hazai minőségi termékpálya-rendszer (pelletszabvány) kialakítását a Magyar Pellet Egyesület. A hazai alapanyagból, hazai munkaerővel, helyben termelt és helyben maradó energiaforrás jövője ugyanis az MPE véleménye szerint éppen az úgynevezett agripellet . A jövőben az ágazatnak az alapanyagbázis szélesítésére kell törekednie, legyen az az agráriumból származó hulladék (kukoricaszár, szalma, napraforgóhéj, szőlővenyige, stb.), erdészeti művelésből megmaradt hulladék (erdőalja, vágástéri apadék, stb.), vagy az EU-forrásokból a magyar gazdák számára jelenleg is támogatott, speciálisan energetikai célra telepített rövid vágásfordulójú faültetvényekről származó apríték, illetve egyéb energianövények. Az agripellet szabvány megalkotása egyaránt érdeke a gyártónak, a hulladékot és vagy energianövényt értékesítő termelőnek, a forgalmazónak, a fogyasztónak– végső soron a hazai gazdaságnak.

 

Az induló hazai piac törésektől mentes fejlődésének alapja – éppen a nyugat-európai példákból okulva – a szabályozott piacfejlesztés. Ennek megalapozásaként készítette el az MPE Ágazatfejlesztési koncepció javaslatát, amelyet folyamatosan eljuttat a döntéshozókhoz, szakmai szervezetekhez. Emellett egy – szintén a piac épülését segítő – adatbázis kiépítése kezdődött meg, mely az ágazat valamennyi szereplője, de a fogyasztók és a döntéshozók számára is hasznos információk forrása lehet.

A már említett külföldi eredmények átvétele érdekében az MPE  kapcsolatot épít más országok ágazati szervezeteivel.

 

Az ágazat – a fogyasztók védelme érdekében a Védjegy program elindításával kívánja elősegíteni az MPE, hogy a hazai piacon csak megfelelő minőségű pellet és pelletkészülékek nyerhessenek teret.

Közhasznú céljaink között szerepel a megújuló energia használattal kapcsolatos tudatformálás, oktatások, képzések szervezése, elsősorban épületgépész, építész, valamint a megújuló energiarendszerek, azon belül pellet fűtésrendszer iránt érdeklődő szakemberek körében.

 

 

Feladatunk az Innováció elősegítése

 

Gyártástechnológia fejlesztése

-          Agripellet-gyártósorok fejlesztése

-          Gépkopások mérséklésének fejlesztése

-           Alacsonyabb üzemeltetési költségeket célzó fejlesztések (pl. új szárítási technológiák)

-      Kombinált technológiai alkalmazások (pl. pelletüzem+biogázüzem együttes működése)

-           Pelletálási technológia fejlesztései különböző alapanyagokra

 

Termékfejlesztés

 

Termékösszetételre vonatkoztatva

-       Fapellet

-       Agripellet (hazai alapanyagokra épülő termék)

-       Új piacok – állatalom, állati tápok, takarmányok

 

Termék formára (pellet) vonatkoztatva

Hulladék feldolgozása

Hulladék újrahasznosítás

Szállítási költségek csökkentése

 

Tüzelőberendezések fejlesztése

-       Agripellet tüzeléstechnika fejlesztése, tökéletesítése,   automatizálása

-       Hazai gyártású tüzelőberendezés kifejlesztése

-       Kombinált energiatermelést célzó fejlesztések   (Elektromos és fűtési energia egyidejű kinyerése)

 

Alapanyag mixek fejlesztése

Agripellet alapú tüzelőanyagok alkalmazási lehetőségeinek    kutatása

Hazai termesztésre alkalmas energianövények   lehetőségei (lágyszárú)

Hazai termesztésű (fás szárú) energiaültetvényekkel  kapcsolatos fejlesztési lehetőségek

 

 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu