Sajtószoba
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010
Betiltják a fatüzelést 2020-tól?

Az idei tél nem volt eseménymentes fatüzelés területén. Egyrészt a rekord hidegek újra sokakat az alternatív fűtési megoldások felé fordítottak. Másrészről a szmoghelyzet kapcsán számos tévinformáció jelent meg a fatüzeléssel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb ál/rémhír azonban a fatüzelés „2020-as betiltása” volt. Olvasóinknak bemutatjuk miről is szól ez a dátum valójában.

2020-ban lép életbe egy rendelet, amelyben szabályozzák az újonnan forgalomba helyezett és használatba vett fa-, szén-, vegyes- (szilárd-) tüzelésű kazánok minimális hatásfokát és környezetterhelési értékeit (2015/1189/EU rendelet).

Az új építésű cserépkályhákra és kandallókra is érvénybe lép ezen értékekre egy szabályozás 2022-től (2015/1185/EU rendelet).

Mit tartalmaz a rendelet?

Mindenekelőtt sok-sok hivatalos szöveget, amely elsősorban nem a fogyasztóknak, hanem a fatüzeléses kályhákat, kandallókat és kazánokat építő szakembereknek szól. Pontosan meg vannak fogalmazva azok a határértékek, amelyek betartásával/betartatásával javulhat a lakókörnyezetek levegőminősége. (Hogy pontosan mit tartalmaz a rendelet érdeklődő olvasóink a cikk végén megtalálják a linkeket.) A már használatban lévő és felújított kályhákra, kandallókra vonatkozó szabályozást nem találtunk a rendeletekben.

Lehet, hogy nem is kell foglalkozni ezzel?

De igen! Mindannyiunk közös érdeke, hogy ne csak az új, hanem a már használatban lévő kályhák és kandallók is környezetbarát módon működjenek, illetve felújításuk korszerűen történjen.

Mitől lesz egy kályha vagy kandalló környezetbarát? Az első lépés a helyes használat, vagyis száraz fa és némi tudás kell csak hozzá. A másik összetevő pedig a korszerű építés.

Fatüzeléses kandallók és kályhák vásárlása/építtetése esetén a következő tulajdonságokra kell figyelni

Minimálisan ajánlott tulajdonságok:

hatásfoka minél magasabb legyen, min. 78%, de lehetőleg 80%-ot érje el.
a lakótér légterétől izolált működés vagyis közvetlen külső levegőbevezetés az égéshez
az égési levegőt ne a rostélyon keresztül (lentről) kapja, hanem a tűztér frontján vagy oldalain kialakított nyílásokon keresztül.
megfelelő kémény
Kifejezetten kályhák (cserépkályha, téglakályha, tömegkályha, légréses(kéthéjú) kályha stb.) esetén:

méretezett tűztér és járatrendszer (kérje a beépítőtől)
rostély nélküli építés (csak a széntüzeléshez kell a rostély)
További hatásfoknövelő, tehát környezetbarát megoldások:
dupla üvegezésű tűztérajtó
beépített lángterelő(k) – kandallók esetén
garantáltan magas égéstér hőmérséklet
ökotűztér
82% feletti hatásfok
Természetesen ezek a megoldások extra költségeket jelentenek, de azon túl, hogy óvják környezetünket a hosszú távon megtakarítást is jelentenek és nem utolsósorban a biztonságunkról is gondoskodnak.

Reméljük sikerült eloszlatnunk a kételyeket és félreértéseket a 2020-as (2022-es) dátummal kapcsolatban. Amennyiben kérdésük van írják meg hozzászólásban, vagy közvetlenül a szerkesztőségnek címezve.

 

…és azoknak, akiket a pontos részletek is érdeklenek

A kályhákra és kandallókra vonatkozó rendelet:

száma: 2015/1185/EU rendelet azon belül a II. melléklet
rendelet megjelenése: 2015. április 24. (az EGT 2009-es irányelve alapján)
érvénybe lép: 2022. január 1.
letölthető innen: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1185/oj/hun/pdfa1a
A kazánokra vonatkozó rendelet:
száma: 2015/1189/EU rendelet azon belül a II. melléklet
rendelet megjelenése: 2015. április 24. (2009-es irányelve alapján)
érvénybe lép: 2020. január 1.
letölthető innen: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/1189/oj/hun/pdfa1a

« Vissza
 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu