Németország
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010

A németországi pelletágazat képviselőit tömöríti a német pelletszövetség, a Deutscher Energie Pellet Verbandes.

 

Legfőbb céljuk a pelletfűtés részarányának növelése a németországi energia-mixben. Ehhez alapvető eszközük az információ-gyűjtés, piacelemzés és a szakpolitikai lobby.  A német pelletszövetség munkáját alapvetően azon törekvés határozza meg, hogy meglátásuk szerint az  ágazat kiegyensúlyozott fejlődése az iparág résztvevőinek együttműködésén alapszik.

 

www.depv.de

 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu