Hírek
 
pellcert
enplus
 
umft
westpa
 
nfu

A szilárd biomassza környezetipari á­ga­za­ti sze­re­pé­nek meg­e­rő­sí­té­se a Nyu­gat-Du­nán­tú­lon pel­let klasz­ter lét­re­ho­zá­sá­val és az ah­hoz tar­to­zó klasz­ter­me­nedzs­ment i­ro­da mű­köd­te­té­sé­vel (NYDOP-1.1.1/A-2008-0010)

 
Megújulo Energia Kézikönyv 2010
A megújulókra nem sajnálták a pénzt a skótok

2020-ra teljes mértékben megújuló forrásokból fedezik majd az energiaszükségletüket.

Jó úton halad Skócia afelé, hogy 2020-ra kizárólag megújuló forrásokból származzon az általuk felhasznált elektromos energia. Erről Írországban beszélt Andy Kerr az Edinbourghi Egyetem klímaváltozást kutató professzora.
A professzor szerint Skócia az eredetileg 2020-ig vállalt szén-dioxid kibocsátás-csökkentési céljait már 2015-ben teljesítette, és 15 év alatt 10 százalékról 60 százalékosra bővítette a megójuló források arányát az energiamixében.
Ehhez nagy segítség volt, hogy a megújulókra való átállást pártoktól függetlenül minden parlamenti erő támogatta, és a skót gazdaság legjelentősebb szereplői - például a whiskey-gyártók - is mellé álltak, így nem okozott gazdaségi problémákat sem,
Immár nem kell választanunk, hogy környezet, vagy gazdaság - idézte a professzort az Irish Times.
http://greenport.hu/cikk/702-a-megujulokra-nem-sajnaltak-a-penzt-a-skotok
 

« Vissza
 

© 2009. - Magyar Pellet Egyesület  |  Székhely: 8855 Belezna, Pellet major 1.  |  Telefon: +36 93 898 037
Iroda: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky E. u. 106/A.  |  e-mail: posta@mapellet.hu